Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Nyttiga länkar

VSQL»
VästSvenska Quinnors Lobby, som bl a har till syfte att främja samarbetet mellan kvinnor i Västra Götaland och i Europa och informera om EU.
Ordf Maria Åkerberg


Sveriges Kvinnolobby»
Sveriges Kvinnolobby är paraplyorganisation för ett stort antal av Sveriges kvinnoföreningar. Ordf Gertrud Åström


European Women´s Lobby»
European Women´s Lobby (EWL) Europeiska kvinnolobbyn, med säte i Bryssel, är paraply för kvinnoorganisationer i Europa.
Ordförande: Birgitte Triems


Regionalt jämställdhetsnätverk»
Länsstyrelsens nätverk för jämställdhet i Västra Götalandsregionen


Jämställt Nu»
Allt om jämställdhetsintegrering. Ett samarbete mellan TEMA likabehandling, Göteborgs universitet, Sveriges kommuner och Landsting och Vinnova


Statistiska centralbyrån»
Jämställdhet i siffror


Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg»
SENS


Tillväxtverket»
Tillväxtverkets sida om resurscentrum för kvinnor


WINNET Sverige»
WINNET Sverige (fd Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för Kvinnor)
Resurscentrum för jämställd tillväxt & utveckling i Sverige


Winnet Västra Götaland»
Resurscentrum för jämställd tillväxt & utveckling i Västra Götaland


Lokalt resurscentrum i Skövde»
Edcs


Lokalt resurscentrum i Mariestad »