Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Årsmöte 7 mars

Välkommen till årsmöte i Kvinna Skaraborg
Torsdag 7 mars 2019 kl 18.30
i butiken STIL Secondhand, Kungsgatan 23, Skövde

Årsmötesförhandlingar med genomgång av verksamhet och ekonomi för 2018, samt plan för 2019 och val av styrelse för 2019.

Handlingarna finns klara en vecka före årsmötet och kan mailas ut till den som så önskar. De finns annars tillgängliga på plats.

Under kvällen berättar Ing-Britt och Monika om sin verksamhet och affärsidé med STIL, som säljer vintage och secondhand för kvinnor/tjejer.

Alla närvarande bjuds på fika.
Anmäl att du kommer genom mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast måndag 4 mars.
Ange också önskemål om specialkost i samband med anmälan.

Nya samtyckeslagen - Hade Snövits prins blivit dömd?

Kan vi fortsätta läsa sagan om Snövit, där prinsen kysser henne när hon är medvetslös?
Det är en av frågorna som har väckts i diskussionerna om den nya samtyckeslagen.
Och ja, vi kan fortsätta läsa den sagan, menade de tre lagproffsen som medverkade vid Kvinna Skaraborgs studiebesök på Skaraborgs tingsrätt.

Den nya samtyckeslagen som gäller vid våldtäkt stod i fokus vid studiebesöket den 8 november, som lockade dryga 20-talet besökare.
Sagan om Snövit är användbar som illustration på vad som inte är okej. Att ha sex och samlag ska vara frivilligt hela tiden, för båda parter.
− Samtycket ska i grunden vara aktivt, men även ett tyst samtycke kan godtas, sade rådman Ann-Christin Andersson, som berättade om den nya lagstiftningen med hjälp av kammaråklagare Ylva Lundgren och advokat Lotta Jonsson.

Mycket är sig likt med den nya samtyckeslagen. Kraven på bevis är exempelvis lika starka, och just det är ofta ett problem i våldtäktsmål, där det för det mesta saknas vittnen liksom kanske också fysiska skador.
− Då krävs en alltigenom trovärdig redogörelse eller ett beteende från målsägandens sida, som styrker berättelsen, sade Ann-Christin Andersson.

I den nya lagstiftningen ska det beaktas om samtycket, eller frivilligheten, har kommit till uttryck genom ord eller handling, eller på annat sätt. Det kan inte finnas frivillighet om deltagandet är en följd av våld, hot om våld eller typer av hot, inte heller om målsäganden befinner sig i en särskilt utsatt situation.

I den nya lagstiftningen ska gärningsmannen inte bara kan säga att hen trodde att det fanns ett samtycke, utan också ska kunna redogöra för hur detta samtycke gavs.
− Det har förts fram farhågor om att den nya lagen ska leda till många frågor till målsäganden, men det kan också bli nya typer av frågor, och flera frågor, till gärningsmannen, konstaterade lagexperterna.

De betonade också flera gånger att inget fall i Skaraborg hittills har prövats rättsligt enligt den nya lagen, och bara ett fåtal fall i Sverige så här långt.
Och de tre experterna konstaterade också att vi fortfarande kan läsa sagan om Snövit för våra barn, och utgå från att barnen kan se att det är en saga.
--Det handlar om att vi ska lära oss var man själv slutar och var den andra personen börjar, sade Lotta Jonsson.
 

Deltagarna i studiebesöket fick också se den engelska kortfilmen som på ett lika enkelt som tydligt sätt visar vad samtycke handlar om, genom att använda en kopp te som exempel.

Här kan du se filmen om en kopp te.

I studiebesöket ingick också en rundvandring, där deltagarna fick se lokalerna och provsitta stolarna i den största tingssalen. 

Skövde Nyheter skrev om den nya lagstiftningen och Kvinna Skaraborgs besök på tingsrätten.

 

 

 

 

 

 

 

Katti Uhlin talade om stress och välbefinnande

Den 12 september kom Katti Uhlin till Kvinna Skaraborg och föreläste om hur vi mår och varför. Föreläsningen lockade runt 25 personer som gick hem med många nya insikter.

Katti Uhlin är psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi, och hon arbetar både med grupper av människor och med enskilda. Rubriken på kvällen var: ”Och till råga på allt ska man vara lycklig också…”, och Katti avslöjade att det är arbetsnamnet på en bok hon håller på att skriva.
Katti Uhlin talade kring begreppet välbefinnandets psykologi, och frågade varför vi har så svårt att leva i nuet, utan väljer att leva i framtiden, eller dåtiden.
”Vi lever våra liv uppe i huvudet och det är ett av våra största problem” sade Katti Uhlin och jämförde oss med andra däggdjur. Zebror får inte magsår trots att de ofta får springa för livet för att inte bli uppätna. Men Zebror går från stress till lugn väldigt snabbt medan människor är kvar på höga stressnivåer när vi är stressade.
”Kroppen tillåter inte att du kan komma till ro på natten om du är i krigsläge på dagen” sade hon.
Bästa sättet att nå återhämtning snabbare och komma in i ett lugn, var enligt Katti Uhlin två:
”Rör på dig, och be någon röra på dig. Effekten kommer direkt” sade Katti och berättade att välbefinnandehormonerna oxytocin och endorfin då frigörs.
Att sluta stressa är omöjligt, eftersom stressen är en del av tillvaron, menade hon och varnade för tre riskbeteenden:
FUSS - Först upp sist i säng
FISH - Först in (på jobbet) sist hem
AHPM - Allt hänger på mig

Däremot går det att träna på återhämtning, exempelvis genom att lägga in en paus en gång i timmen. Och, som sagt, genom att röra på sig och be någon annan röra dig.

 

 

Studiebesök på Skaraborgs tingsrätt

Samtyckeslagen – så fungerar den
En domare, en åklagare och en advokat ger sin syn på den nya lagen

Kvinna Skaraborg arrangerar ett studiebesök på Skaraborgs tingsrätt
TORSDAG 8 NOVEMBER KL 18-ca 19.30

Vi får en visning av lokalerna av rådman Ann-Christin Andersson. Sedan redogör hon tillsammans med kammaråklagare Ylva Lundgren och advokat Lotta Jonsson för innehållet i den nya samtyckeslagen som gäller vid sexualbrott, och vad den kan få för praktiska konsekvenser. Därmed får vi den nya lagen belyst av både åklagare, försvarsadvokat och domare.

Det blir också tillfälle till samtal och frågor medan vi fikar tillsammans.
Detta studiebesök är i första hand öppet för medlemmar, och vi kan vara maximalt 25 personer. Icke-medlemmar kan anmäla sig och får besked om plats efter den 2 november.

Plats: Skaraborgs tingsrätt, Erik Ugglas plats. Skövde
Datum: Torsdag 8 november
Samling: Senast kl 17.50 utanför tingshusets entré, eftersom vi blir insläppta i grupp
Anmälan: Via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredag 2 november. Platser delas ut i anmälningsordning.
Kostnad: 40 kronor för fika, betalas senast 5 november till Kvinna Skaraborg via Swish 123 552 61 57

Om samtyckeslagen
Den 1 juli 2018 trädde den en ny lagstiftning om sexualbrott i kraft. Den nya lagstiftningen bygger på frivillighet, och syftet är att det ska vara tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Förslaget innebär bland annat att:

  • Gränsen för om en gärning ska räknas som straffbar ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. En gärningsman ska kunna dömas för till exempel våldtäkt även om hen inte använt sig av våld eller hot.
  • Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.

(Hämtat från riksdagens hemsida)

 ”För att det ska ske en verklig förändring måste lagstiftningen få genomslag i hela samhället. Därför har regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet riktade till i huvudsak ungdomar men även till de vuxna som möter ungdomar i vardagen. Mäns och pojkars ansvar måste tydliggöras samtidigt som alla utsatta måste känna till sina rättigheter och våga anmäla.”

(Hämtat från regeringens hemsida)

"Och till råga på allt ska man vara lycklig också..."

Kvinna Skaraborg arrangerar en föreläsning med Katti Uhlin, inspiratör och psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Datum: Onsdag 12 september 2018
Plats: Plusgymnasiet, Kavelbrovägen 2C Skövde
Tid: 18.00-18.30 Kaffe & smörgås
18.30-19.30 Föreläsning (inkl. bensträckare)
19.30-20.15 Frågestund
Kostnad: 100:-/person, medlemmar kostnadsfritt.
Obs begränsat antal platser!
Anmälan görs senast 10 september till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Katti Uhlin talar om välbefinnandets psykologi. Hennes mission är att hitta och stärka individers,
gruppers och organisationers egen vishet, och att genom styrkebaserade metoder stärka och utveckla
den egna kraften att agera på ett sätt som leder till välbefinnande och framgång.

Släta inte över härskarteknik

Kvinnor måste lära sig att ta plats och att sätta ord på vad som händer när de blir utsatta för härskarteknik.
Det var ett av budskapen från retorikkonsulten Jonna Nyberg när hon föreläste för Kvinna Skaraborg torsdag 24 maj.

Du kommer med ett förslag och ingen nappar på det, förrän i slutet av mötet när någon annan lägger exakt samma förslag.
Det är din tur att prata och andra på mötet börjar samtidigt bläddra i sina papper eller kolla av mobilen.
Det är bara två av alla sätt som härskarteknik kan utövas på, en strategi som ofta används av män mot kvinnor.
− I många fall är utövarna helt omedvetna om att de ägnar sig åt härskarteknik, och blir förlägna och ursäktar sig när man berättar det, sade Jonna Nyberg vid en föreläsning i Skövde, arrangerad av Kvinna Skaraborg, på torsdagskvällen.
Ett 40-tal personer kom för att lyssna på Jonna Nyberg som har en fil kand i retorik och driver företaget Retorikverkstaden.
− Vi måste sätta ord på vad som händer när någon använder härskarteknik. Det är den som kränker som ska få förklara sig, inte den som blir kränkt.
Omgivningen ska heller inte försöka släta över ett dåligt beteende.
− Ibland får man höra att man inte ska bry sig om vad en person säger, eftersom han eller hon är så. Men jag tycker inta att vi ska ge godkänna människors dåliga beteende.

Jonna Nyberg tog också upp #metoo-kampanjerna och hur det har förändrat samhället.
− Det finns en avgörande skillnad mellan människor och alla andra levande arter. Vi har en moral. Vi kan skilja rätt från fel. Målet är inte att vi ska vara perfekta människor, men att vi ska respektera varandra.
Efter föreläsningen följde ett samtal där flera av deltagarna ställde frågor och gav egna exempel på härskarteknik. Kvinna Skaraborgs ordförande Ann-Katrin Jönsson avslutade föreläsningen med att tacka Jonna Nyberg samt Plusgymnasiet som var värd för kvällen, och bjuda in till en höst med nya programpunkter i jämställdhetens tecken.

 

Omval av ordförande på årsmöte

Ann-Katrin Jönsson fick förnyat förtroende som ordförande i Kvinna Skaraborg 2018. Det beslutade årsmötet som hölls den 19 mars.
Även flera i den tidigare styrelsen valdes om, men det blev också några nyval.

I verksamhetsberättelsen för 2017 framkom det att Kvinna Skaraborg hade 38 medlemmar under året.
Under våren lade styrelsen mycket energi på att sätta sig in i projektet Självklart, som riktades mot unga kvinnor, och där en förstudie gjorts under 2016, finansierad av Västra Götalandsregionen. Styrelsen kom fram till att unga flickor inte var den primära målgruppen för Kvinna Skaraborg. Detta tillsammans med det faktum att den arvoderade projektledaren inte längre var med i styrelsen, ledde till att styrelsen beslutade att inte gå vidare med Självklart.
Vid ett processinriktat arbetsmöte bearbetade styrelsen frågan om Kvinna Skaraborgs uppdrag, dess nuläge och önskade läge.
Vi formulerade Kvinna Skaraborgs mission med ett enda ord: Jämställdhet
Detta vill vi uppnå genom att:
−Vara med och påverka Skaraborg att bli mer jämställt
−Väcka uppmärksamhet i jämställdhetsfrågor
−Inspirera till att ta jämställdhetsfrågor i vardagen, hemma, i fikarummet, arbetssituationen
−Våga säga ifrån vid ojämställdhet
−Vara ett forum för att öka kunskaper om jämställdhet

Under året genomfördes ett antal medlemsaktiviteter. I augusti arrangerades ett möte på Lassagården i Skövde med tema kvinnor i konsten, och under hösten arrangerades föreläsningar på temat jämställdhet i går, i dag och i morgon.

Efter förslag från valberedningen lade styrelsen fram förslag om stadgeändring gällande §7 Styrelsen, gällande antalet ledamöter. Förslaget innebär att minst nio ledamöter i styrelsen varav en ordförande ändras till minst sex ledamöter varav en ordförande. Samtidigt föreslogs strykning av meningen Länsstyrelsen utser en ledamot eftersom det förfarandet inte längre används.
Angående styrelsens beslutsförhet föreslogs den nya lydelsen: Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Giltigt beslut fattas om minst tre styrelseledamöter är ense därom.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, och noterade att stadgeändringen enligt stadgarna måste beslutas vid ytterligare en stämma innan den kan genomföras.

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 250 kronor (150 kronor för dem som är under 26 år).


Följande styrelse valdes vid årsmötet:

Ordförande:                Ann-Katrin Jönsson , Skövde, omval 1 år
Styrelseledamöter:       Marie Lindberg, Hjo, omval 1 år
                                  Margareta Hillerström, Skövde, omval 2 år
                                  Anna Johansson, Skövde, nyval 1 år
                                  Therese Landelius, nyval 2 år.
                                  Anna Nyberg valdes 2017 på två år och sitter därmed kvar ett år.

Årsmötet beslutade hålla tre platser i styrelsen vakanta i väntan på att den nya stadgelydelsen om antalet ledamöter ska träda i kraft.

Till revisorer valdes Helena Dahlström samt Håkan Johansson. Till ersättare valdes Susanne Larsson.

Till valberedning omvaldes Anja Praesto, Monica Green samt Ida Ekeroth.
Monica Green valdes till sammankallande.


Susanne Larsson från Falköping höll i ordförandeklubban och ledde årsmötet på ett effektivt sätt.
I samband med årsmötets avslutning avtackades avgående revisorerna Linnea Hultmark och Michael Kihlström, samt avgående styrelseledamöterna Gisela Stell, Jonna Nyberg och Merlina Poljak-Käll. Även Carina Sjövill lämnar styrelsen men hon var inte närvarande vid mötet.

 

 

 

Årsmöte 2018

Härmed kallas alla medlemmarna till Kvinna Skaraborgs årsmöte den 19 mars 2018.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på plats vid årsmötet.

Årsmötesförhandlingarna räknas hålla på mellan 18:30 – 19:15
Kvinna Skaraborg bjuder på fika under ett föredrag som genomförs ca 19:20—20:00.

Tid:     18:30   
Plats: 
Stiftelsefastigheten Vallen, Norra Bergvägen 1A, Skövde 
Parkera lättast vid Arenan.

Anmälan om deltagande sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 15 mars.

Motioner ska lämnas in senast 9 mars.
Välkomna!

# 3 Jämställdhet - Igår, idag och imorgon med Framtidstecknaren Martin Jacobsson

14 December - Föreläsning med Framtidstecknaren Martin Jacobsson

Föreläsaren Martin Jacobsson är logistiker, satirtecknare och slöseriombudsman. Han tecknar en framtidsbild under rubriken Kriget mot genusvetenskapen.
Det blir en kväll utan skyddsnät, med föredrag, samtal och fika.
Vill du veta mer om Martin, besök hans sida I fablernas land på Facebook.

 

Torsdag 14 December

Tid: Kl. 18.30 – 20.30

Plats:  Kontrollremsans lokaler, Vältvägen 1, Hasslum, Skövde.

Kostnad: Fri entré. Föreläsningen är kostnadsfri och även öppen för dig som ännu inte är medlem i Kvinna Skaraborg.

Föranmälan: Vi ser gärna att du anmäler ditt deltagande så vi kan beräkna fika.

 Anmälan sker senast den 11/12 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Medarrangör: Kontrollremsan och Martin Jacobsson

 Hjärtligt välkommen till en intressant kväll tillsammans med oss!

# 1 Jämställdhet - Igår, idag och imorgon

Föreläsning om ”Jämställdhetens nuläge”

Kicki Borhammar är verksamhetsledare på EDCS, resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland. Hon är sakkunnig i jämställdhetsfrågor och en flitigt anlitad föreläsare. Syftet med föredraget är en nulägesuppdatering av jämställdheten i dagens Sverige, samt hur vi arbetar med frågorna. Hon tar också upp hur inkluderande vårt samhälle är. Föreläsningen följs av fika och workshop, då vi tillsammans reflekterar kring föreläsningens innehåll och delar våra tankar och idéer.

Torsdag 26 oktober

Tid: Kl. 18.30 – 21.30

Plats: Eveda AB, Kungsgatan 21 i Skövde.

 Deltagare: Samtliga medlemmar och icke medlemmar.

Kostnad: Fri entré.

Föranmälan: Vi ser gärna att du anmäler ditt deltagande så vi kan beräkna fika.

 Anmälan sker senast den 24/10 till Anna Nyberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Medarrangör: Eveda AB

 Hjärtligt välkommen till en intressant kväll tillsammans med oss!

Medlemsbrev juli 2017

Bästa medlem i Kvinna Skaraborg,
Tack för förtroendet att få leda arbetet i Kvinna Skaraborg!
Vid årsmötet i mars tillträdde en ny styrelse. Vi är alla entusiastiska och laddade för att
jobba vidare och utveckla vår förening och har under våren och försommaren arbetat
med att lägga upp en struktur framåt.
Till hösten kommer vi att arrangera flera tillfällen där vi kan mötas och inspirera
varandra. Vårt mål är att verka över hela Skaraborg, och vi har även för avsikt att delta
i samhällsdebatten och lyfta jämställdhetsfrågorna på olika sätt. Kvinna Skaraborg fyller
också 25 år i år, något som uppmärksammades i våras och som vi kommer att fira även
i höst.
Vi återkommer med ett program för hösten, men vill redan nu bjuda in till en upptaktsträff
torsdagen den 24 augusti kl 18.30 på Lassagården i Skövde, alldeles intill Stallsikens
handelsområde. Vi äter något enkelt och lyssnar till konstnären Moa Andersson som
blivit berömd för sina tanter, som hon målar och skulpterar. Detta blir också en möjlighet
för er medlemmar och andra intresserade att träffa oss i styrelsen och utbyta tankar. Mat
serveras till självkostnadspris och vi ber att ni anmäler er till träffen via Kvinna Skaraborgs
hemsida senast fredag 18 augusti.
Du är varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen om du har förslag och funderingar
kring Kvinna Skaraborgs verksamhet. På vår hemsida www.kvinnaskaraborg.se hittar du
våra kontaktuppgifter.
Vi önskar dig en skön sommar och hoppas att vi ses till hösten!
Styrelsen i Kvinna Skaraborg
Ann-Katrin Jönsson, ordförande

Medlemsbrev juli 2017

Först och främst vill vi tacka för förtroendet att få leda arbetet i Kvinna Skaraborg. Vid årsmötet i mars tillträdde en styrelse där alla var nya utom en, och under våren och försommaren har vi arbetat på för att lägga upp en struktur framåt.

Den nyvalda styrelsen känns otroligt inspirerande att jobba med. Vilka vi är som sitter i styrelsen kan du läsa om på annan plats är på Kvinna Skaraborgs hemsida.

Till hösten kommer vi att ordna flera arrangemang där vi kan inspirera varandra. Vårt mål är att verka över hela Skaraborg, och vi har också för avsikt att delta i samhällsdebatten och lyfta jämställdhetsfrågorna på olika sätt.

Kvinna Skaraborg fyller också 25 år i år, något som uppmärksammades i våras och som vi kommer att fira även i höst.

Vi återkommer med ett program för hösten, men vill redan nu bjuda in till en upptaktsträff torsdag 24 augusti kl 18.30 på Lassagården i Skövde, alldeles intill Stallsikens handelsområde.

Vi äter något enkelt och lyssnar till konstnären Moa Andersson, som blivit berömd för sina tanter, som hon målar och skulpterar.
Detta blir också en möjlighet för medlemmar och andra intresserade att träffa oss i styrelsen och utbyta tankar.

Mat serveras till självkostnadspris och vi ber att ni anmäler er till Marie Lindberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  senast fredag 18 augusti, för planeringens skull.

Om du inte betalat medlemsavgift för 2017 så är du välkommen att göra det. Avgiften är 250 kronor och mer information om hur du betalar hittar du på vår hemsida.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har förslag och funderingar om Kvinna Skaraborgs verksamhet.

Vi önskar dig en skön sommar och hoppas att vi ses till hösten!

Styrelsen i Kvinna Skaraborg

genom
Ann-Katrin Jönsson, ordförandeKvinna Skaraborg 25 År!

2017 var det 25 år sedan föreningen Kvinna Skaraborg startades. Året innan arrangerades den första kvinnomässan i regionen och med kraft och inspiration ur denna kom föreningen till. Ökad jämställdhet och framför allt ökad och spridd kunskap kring dessa frågor har förstås varit den huvudsakliga agendan allt sedan dess.

Mer om vår historik kan du läsa under Om Kvinna Skaraborg.

 

Kv Skbg 198X

En bild från Kvinna Skaraborgs barndom.